BJØRN – Gammel blandt oss, men nå “nyoppdaget”, synes jeg !!?

Slik bjørnen nå blir omtalt skulle man tro den er ny blant oss, ukjent blant oss, og at folk gjennom tidene aldri har opplevd bjørn. 

Bjørnen er farlig og at den er vill. Det burde ikke overraske noen. Men de episoder vi nå plutselig har overvært med bjørn ER uvanlig, og begge episoder har involvert hunder.

Miljøverndepartementet fastholder bestandmålet i Norge.

Dette skulle bare mangle, synes jeg, Skal vi ha rovdyrvilt i norsk natur må man ikke vandre i skog og mark og tro der ikke finnes farlige dyr. Det er jegere som her har blitt angrepet, og de kan og opptre mere vågalt og fremadstormende enn en vanlig turgåer hadde gjort. Man må vite hva man befinner seg i når man besøker norsk natur, som annen, og ta sine forhåndsregler og vie seg litt lærdom. Begge disse tragiske hendelser har og involvert løshund midt ute i bjørnens rike.

De aller fleste angrep er for og skremme, sier forsker.

Dette burde statistikker og kunne bekrefte, og vise at bjørnen ikke er et dyr som er på jakt etter mennesket spesielt. Man bør ta inn over seg når den har angrepet, og når den har vist seg og forsvunnet. Bjørnen vil for det meste sky mennesket, og løpe en annen vei om den værer ett. Noen få, som og isbjørn på Svalbard (uten sammenligning forøvrig!) viser nysjerrighet og følger lukt tilknyttet bostander. Dette er svært sjeldent.

Myndighetene nekter og høre på oss som blir rammet av rovdyrene.

Her snakker han som en klok mann, og retter sine ord mot de som burde komme på banen for og bedre og sikre sin dyr, nemlig myndighetene. Men når du sender dine sau og kyr ut i mark og kratt, så burde det heller ikke by på overraskelser at de kan bli tatt av rovdyr. Skal bjørnen lide for ikke bare for og ta vandrende mat i form av sau, men og i tillegg angrep på mennesket, når begge befinner seg der den vandrer.

Den angrep oss fordi hunden bjeffet, sier de to jaktmennene som ble angrepet.

Les artikkelen basert på uttalelser fra de to. Jeg synes det sier mye om at man må være forsiktig.

Selvsagt er det tragisk når mennesket blir angrepet av et så farlig dyr, og spesielt det ved svenskegrensen. Nå kommer disse to angrep fortløpende, og midt i høysesong av jakt. Dette er tilfeldigheter, og det kan komme flere. Selvsagt kan det det. Når mennesket oppsøker naturen i hopetall,  naturen som innehar svært farlige dyr, vil dette selvsagt før eller senere skje.

Skal man være overrasket! NEI! Man skal ha respekt for dyrene, og de man skal felle. Elgen kan og være ekstremt farlig om den blir provosert og sinna. men denne spiser vi, så den blir ikke omtalt på samme vis.

Bjørnen er et dyr som forflytter seg mye, spesielt hannbjørnen. Har vi bestemt at den skal ha en plass i vår natur, som den har hatt i århundrer, må vi ta med oss noen tragedier underveis. Den ER et rovdyr.

Den innehar ikke kalkulerte planer om og angripe mennesket, den er vill og den værer farer og mat der det kommer forbi den. Jeg synes det er dypt urettferdig overfor bjørnen og tilegne den andre planer enn den faktisk genetisk har.

At noen kommer hus for nær og blir varm i trøya, kan det sikkert ligge noe i at den vil komme tilbake og snuse etter mere mat i de søppeldunker den først fant, men denne vil og vandre videre.

Skal alle dyr som er så uheldig og møte på mennesket DØ!

Skrev etter det tragsike drapet ved svenskegrensen dette

(-bildene er “lånt” fra Google – det store internett -)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende