Jeg rister atter på hodet av menneskets uvett og lite omsorg for våre dyr.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=518206
Siterer:
“For å forebygge parasittskader fjerner bøndene to flak av huden på sauen uten bedøvelse.Lammet spennes fast i en stålinnretning, før et stykke på begge sider av halen kuttes bort.”

Jeg gremmes, og blir oppgitt og forbannet når jeg opplever slik skamfering uten tanke på smertene de påfører dyret.
Hvor mye slit og tid koster det egentlig og sette bedøvelse og sørge for sterile forhold når de stykkvis flår et dyr. De flås kanskje for den gode sak, da dette skal “redde” sauens dyrebare ull. Dyret skånes muligens og for og leve med ubehagelige parasitter, men skal sauen være mennesket takknemlig når alt vi gjør er for vår egen del og ikke for dyrets.
Når skal dyrene “seire”?
Jeg blir kvalm av den kaldheten, spesielt av de som jobber med dyr til daglig viser. Og jeg rystes langt inn i hjertet av og se et dyr stumt stå med blodet silende og bare vente for og ta imot og håpe på litt goodwill innimellom slagene.
De er så store tapere i verden.
Hvorfor er det så innbitt vanskelig for mennesket og vise dyrene den respekt og livsrett de som en selvfølge burde ha! Da snakker jeg ikke om slaktedyr, men der igjen må det og kunne drepes på en så smertefri måte som overhode mulig.
Skal vi være kald oss ihjel…

 

(bildet er hentet fra VG-nett) 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende