- Hva synes du, som er mor til et barn i barneskolen, om FrP`s forslag om at barn fra 3.klasse skal få karakterer?

- Sier FrP det? Nå?

- Ja, de vil at barna skal vurderes å få karakterer basert på hvor flinke de er fra 3.klasse.

Jeg følte brått at jeg burde lese mere om politikk, for dette hadde jeg ikke fått med meg. Jeg følte at jeg burde visste mye mer om hva politikerene sier, hva de skal påprakke oss, våre barn og vårt samfunn.

Jeg gjør ikke dypdykk i hvert partis saker. Ikke følger jeg spesielt godt med heller. Jeg får med meg saker når jeg først sitter og ser på, lytter til radio eller sitter og leser, og der stopper det og. Jeg vet ikke slikt som dette uten selv å ha hørt det eller som nå, og bli fortalt det.

Denne samtalen var med en rektor på en av skolene i Oslo. Hun var ikke imponert over FrP`s forslag til karaktergivning til barn av så ung alder. Ei heller at Frp vil fjerne SFO, og la det stå opp til foreldrene selv å samarbeide om barnepass etter skoletid.

Det er ikke jeg heller. FrP imponerer meg forøvrig svært lite!

Barn er sårbare! De er små og sårbare. Og sette de en situasjon som kan få følelsesmessige følger i form av å si de hvem som er best eller dårligst er svært uheldig, og det kan skape forskjeller som i en så ung alder kan få uante konsekvenser for de mest sårbare. Nemlig de som faller utenfor, de som skal omfavnes og hjelpes fremover.

En karakter sier et barn ingenting, bare at du enten er flink eller ikke flink. Slik ser et barn på det, og begge deler kan være ødeleggende.

Hvorfor skal vi mase konkurransen på de små? De er barn bare få år av hele sitt liv. Kan de ikke få være like, barnlige og uskyldige til de er klar til å motta krav stilt av samfunnet?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende