En ting er å la være og vaksinere seg fordi en sett fra sin side ser på viruset som harmløst, faren for å få det er liten, faren får å få det og bli alvorlig syk er liten eller en alt har hatt det og “overlevd”. En svært annen ting er det å la være å vaksinere seg basert på viten skapt gjennom internett, bøker (er det skrevet bøker om svineinfluensaen/vaksinen allerede?), vaksinen bygger på en konspirasjon av pengegriske undermenn, det minimale kvikksølvinnholdet, den innholder faktisk svineinfluensa (!!) så hva er poenget liksom (jupp!), man kan dø av den (!), man blir syk av den eller fordi nabobarnet ble syk i en uke av vaksinen.

En annen ting er å gå i protesttog mot en vaksine. En vaksine folkens! Hva er det vi dummer oss ned til?

Det brukes argumenter som at hvert år dør det jo så og så mange mennesker av influensa, denne er da ikke værre. Mange har blitt syke av denne vaksinen. Spør de seg da om hvor mange som blir “syke” av alle andre vaksiner? Spør de seg om denne influensaen smitter lettere enn de andre vi har hatt? Spør de seg om den har forandret seg siden den først ble oppdaget og blitt mer agressiv? Spør de seg om hvorfor staten satser på vaksiner enn faren for tap av liv knyttet opp mot denne sykdommen?

Jeg evner ikke ta alvorlig argumenter basert på tabloide headinger. Bruk av ord lagd av uvitne oppviglere og konspirasjonskåte synsere har jeg lite til overs for.

Mange kan få sykdomslignende symptomer av enhver vaksine! Faktisk så er det en av bivirkningene når en vaksinerer seg, men en notert bivirkning betyr ikke at alle får det, og at det er farlig.

Faren er sykdommen. Forstår ikke folk dette?

Ja, mange dør årlig av influensa, men det er eldre, kronisk syke og svake mennesker. Unge, oppegående og friske mennesker SKAL IKKE dø av influensa!

Vaksinen er IKKE tvang, en må faktisk ikke ta den. Man kan rett og slett bare la være.

Den dagen èn tilsynelatende frisk person dør av dette viruset burde det sannelig slå ut en varselklokke i hodet på alle og enhver. Det gjorde det for staten, og de satser på nok vaksiner for å dekke hele folket fordi tap av liv, det har vi rett og slett ikke råd til!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende