Vi vet hva Norge står for. Vi kjenner nordmannen. Vi vet hva regjeringen står for i Norge. Vi kjenner vår Konge. Vi kjenner ikke alle individer i dette land, men vi kjenner pressen. Den norske pressen. Vi har ytringsfrihet! Vi, Norge!

I dag meldes det om nye demonstrasjoner etter Dagbladets trykking av Muhammed-karikaturen. Var det noe de følte de ikke fikk sagt i går? Ikke fikk skrevet på sine bannere? Ikke fikk fremmet? Norge fikk ingen trusler i går, ifølge taleren, men vi fikk en advarsel. Hva er forskjell på en trussel og en advarsel når setningen inneholder 11. september? Den største terroraksjon noensinne. Jeg følte at ordene var rettet mot alle, og ingen spesifikk. Altså et helt land. Ikke hån oss, ikke hets oss, sier de, for da… og så en advarsel? Forstår den ringe muslim hva dette betyr?

De demonsterer mot et Norge de mener hetser muslimen. Hva har Dagbladet med Norge å gjøre? Representerer Dagbladet en hel nasjon? Dagbladet har aldri spurt meg om noe. De burde vende sine ordtak til den de mener har utsatt de for denne hetsen. Jeg mener ingen hets har funnet sted. Jeg mener de påberoper seg hetsen i påskudd for noe annet.

Hvorfor blir muslimen så provosert av karikaturtegningene? Hvorfor blir ikke en kristen, katolikk, hindu eller jøde like støyende, flaggbrennende, president/statsminister-dukkebrennende og altoverseg rasende når deres Gud eller trosfigur blir spøket med, sjikanert eller hånet?

Gleden virker i komme av at de nå kan påberope seg sjikane og hets i det land de bor i, uten tanke på at de i samme land får pleie sin tro, bygge sin moskè og leve fullt og helt etter sin tro, bortsett fra det vi i dette land ser på som kvinnediskriminerende, skamferende eller voldelig. Ser muslimen at en hel verden gir mere enn den tar fra de? Ser muslimen hvor i verden takhøyden egentlig er? Ser muslimen hvor i verden tilpasningen finner sted og forsøk på imøtekommenhet faktisk har størst fremgang? Jeg forstår det ennå er en lang lang vei å gå, men vi kan faktisk ikke til det uendelige bruke vår tro og snevre intoleranse mot våre medmennesker som individ eller troende til å bestemme hvilken side man skal stå på.

Man stempler ikke et helt land, med alle som bor i det, og ytrer soleklare trusler om hva som vil finne sted om man ikke respekterer deres tro. Jeg spør: respekterer de vårt levesett og tro? Nei! Jeg synes ikke det. Hadde de gjort det hadde de forstått at dette er ETT bilde, men EN tekst til, EN forfatter og EN redaktør!

Skriv et brev!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende