En av mange grunner for at Hitler tapte (1)

En av mange grunner for at Hitler tapte (2)

Tilbakeholdelsen av panzerdivisjonene og kartmanien.

Arogansen til Hitler var videnkjent. 

Natt til 6. juni 1944 la Hitler seg klokken 03.00. Når han først fikk vite at invasjonen var et faktum er usikkert, men det høster ingen usikkerhet om at han mottok beskjeden med begeistring, og like godt kan ha brukt ord som: “Mine Herrer, dette er invasjonen. Jeg har hele tiden sagt at det er her den ville komme.” Noe som ville vært typisk for Hitler, siden han alltid påstod han hadde hatt rett selv om han faktisk skiftet fra Normandie til Pas de Calais som det sted de allierte ville gjøre landsettingen.

Selvsikker og med blikket rettet mot kartene sine, var Hitler overbevist om at fienden ville bli knust på strendene. Og han så frem til å ødelegge London med sine V-1 raketter. Det står for alle andre svært merkelig at Hitler ikke ville frigi panzerdivisjonene nå som han visste at invasjonen var i gang, men det gjorde han altså ikke. Derfor er man usikker på om Hitler faktisk forstod at Normandie var hovedinvasjonsområdet. 

Ute i feltet var situasjonen på tyskernes side omtrent like forvirrende, ødeleggende og katastrofal som for den første allierte invasjonsbølgen, og pga fallskjermjegernes feilslåtte landing landet de overalt, noe som fikk tyskerne til å få inntrykk av at de var mange flere enn de egentlig var. Så kom den amfibiske landsettingen, og tyskerne mottok signaler om fiender fra alle kanter. Dette førte til en del reorganisering blant de tyske troppene. 

De allierte fallskjermjegerne hadde ventet seg massivt motangrep med stridsvogner ved landing, men dette skjedde ikke fordi Hitler holdt igjen panzerdivisjonene. Kun Der Führer kunne ta beslutningen om å frigi de. Noe han ikke gjorde før klokken 15.00.

Landsettingen gikk bedre pga Hitlers lit til sitt kystforsvar, og de allierte fikk etablert seg lagt lengre inn på fransk jord (selv om de ikke nådd sine mål for dagen de heller) enn de hadde klart i et møte med den overlegne tyske panzerdivisjonen. 

Slik gikk det ofte under andre verdenskrig for Hitler, som levde krigen ved å se på kartene sine enn å lytte til de som var ved fronten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende