Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ingen person alene vil være løsningen på midtøstenkonflikten, for det er for mange PERSONER involvert.

Men jeg er svært interessert i å følge med på hva Salam Fayyad, denne ikke-millitante 58 år gamle palestineren, kan utrette. Fayyad bygger institusjoner, og er ikke opptatt av okkupasjonen. Hans visjon er ikke-millitant. Han er utdannet økonom, og bruker sin viten til å bygge opp sammfunnet Palestina enn å fokusere på den eviglange konflikten. Han møter folket på grasrota, bygger skoler, viser seg, snakker, og har blitt enormt populær. Selv i Israel får Fayyad ros.

Kan denne folkelige mannen, denne mann som aldri har brukt et våpen, komme til å bety noe for midtøstenkonflikten bare ved å rette fokus mot samfunnet enn okkupasjonen? Ikke alle tror det, men igjen vet de for lite for å kunne si noe sikkert siden hans forgjengere ikke kan skilte med samme visjon. Ei heller samme bakgrunn.

Og  nettopp hans bakgrunn har alt vist sine første spor av velvilje, og selv Benjamin Netanyahu og Israel har store problemer med å peke negativt mot Fayyad. Han har ingen skamfert fortid.

Han er en tilsynelatende helt vanlig mann.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende