Vi lesker i hans private og menneskelige opp og nedturer, en som ikke har skrevet hverken bok eller ytret seg om hverken seg selv eller sitt syn på andre, og gir ham et ufortjent stempel som uklok, useriøs og umoralsk. Mens hun som følte for å skrive en bok om andres opp og nedturer, også sine egne, samt hun følte trang til å ytre sitt syn på tidligere kolegaer i sitt tidligere offentlige verv, fortjener det. Hun har valgt det.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende