En av mange grunner for at Hitler tapte (1)

Tvangssoldatene.

Adolph Hitler gjorde mange feil, og en av de var å ta tvinge fanger og andre til millitær tjeneste i den tyske hær. I desperasjon og mangel på nok bemanning som krigen skred frem etter D-Dag, var det ikke bare utenlandske menn som ble satt inn, men og barn.

Under invasjonen droppet de allierte fallskjermsoldater bak fiendens linjer og glidefly lastet med soldater, ammunisjon, kjøretøy og artilleri. På dette tidspunktet var soldatene fra glideflyinfanteriet ekstremt sårbare, hvis de var innenfor rekkevidde av de tyske stillingene. Ved et tilfelle ble et glidefly beskutt i det det landet. Soldatene opppdaget kilden til beskytningen. Det viste seg å være en bunker med 12 polske soldater med èn tysker som sjef. Etter hjelp fra andre infanterisoldater fra andre glidefly som og hadde landet, løste de en skur av geværskudd mot bunkeren, og motstanden opphørte. Det ble helt stille i bunkeren, så hørtes ett enkelt geværskudd. Deretter rop og latter, hvorpå de polske soldatene kom frem med hendene over hodet i overgivelse. De ville ikke kjempe mot amerikanerene så de skjøt heller den ene tyskeren som var der, nemlig sersjanten, og anså seg som frie.

Senere i krigen ble det ved flere anledninger registert masse skyting fra tysk side, men få skudd traff. Bare en hel masse avfyrte skudd. Senere viste det seg at de var i konfrontasjon med alt fra barn til arme polske eller tjekkiske tvangssoldater uten særlig form for millitær opplæring. Tysk måte å gi et menneske et enkelt valg for liv eller død, var å sette disse i frontlinjene der de trengte folk. Overlevde de var de fri, noe de sjeldent gjorde.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende