Winston Churchill var en meget spesiell mann, med mange gode evner og mange dårlige. Som enhver annen dødlig. Noen av hans gode evner var hans taleevner, ordforråd og gode dialog, mens noen av hans dårlige evner var hans sigar og sans for det sterke.

I en dialog med en general i den britiske hær etter utbruddet av den 2. verdenskrig, syntes Churchill samtalen var av så god karakter at han syntes en kameratslig sit down med sigar og en kojakk eller to var på sin plass.

Generalen: – I don`t drink or smoke and I`m in 100% good shape.

Churchill:  – Well, I both drink and smoke and I`m in 200% good shape.

Så vitt meg bekjent ble generalen med.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende